Szeląg

NAZWISKO: SZELĄG

NAZWISKA POWIĄZANE

 • Pyszniak/Pyśniak
 • Rączkowska
 • Trela
 • Pawlik/Pawlicki
 • Niewiadomski
 • Wójcik
 • Chojnacki
 • Bujak
 • Kordos
 • Borycka
 • Baran
 • Słowik
 • Ładydo
 • Stanowski
 • Słapek

POCHODZENIE NAZWISKA

Nazwisko pochodzi od rzeczownika szeląg, czyli: 1. jeden z najmniejszych pieniędzy, 2. przenośnie najmniejszy pieniążek, grosz, fenig („do szeląga zgrany” = co do grosza), 3. rodzaj rośliny, wyraz pochodzi z niemieckiego Schilling, zob. tzw. Słownik warszawski, t. VI, s. 600. Potencjalną podstawę nazwiska stanowi też nazwa miejscowa Szeląg, odnotowana w byłym powiecie poznańskim i szremskim oraz Szelągi z byłego powiatu mazowieckiego, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XI, s. 887. Nazwę osobową Szeląg odnotowano na terenie Polski w 1390 roku, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. II, s. 532.

Za www.genezanazwisk.pl [dostęp 2014-08-08]

MAPA WYSTĘPOWANIA NAZWISKA

Mapa występowania nazwiska SZELĄG

W Polsce jest 6936 osób o nazwisku Szeląg

Zamieszkują oni w 286 różnych powiatach i miastach. Najwięcej zameldowanych jest w Warszawa, a dokładnie 386.

Dalsze powiaty/miasta ze szczególnie dużą liczbą osób o tym nazwisku: m. Kraków (373), Wieliczka (334), Garwolin (196), m.Poznań (125), Jasło (123), Mińsk Mazowiecki (122), Ostrowiec Świętokrzyski (121), Grójec (101) i Sandomierz z liczbą wpisów 100.

Za www.moikrewni.pl [dostęp 2014-08-08]

SKĄD JESTEŚMY

 • Leszczków
 • Lipówka
 • Gozdawa
 • Węgrce Szlacheckie
 • Nasławice
 • Koprzewnica
 • Klimontów

MAPA RODZINY

Na mapie umieszczone miejscowości na terenie Polski, w których mieszkają potomkowie Jana (1786-?) i Kunegundy(1774-1827) Szeląg z lini prostych. Potomkowie Szelągów mieszkają również na terenie Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Mapa przedstawia stan na 2014-08-8.

Potomkowie Jana i Kunegundy Szeląg

 

Parafie przodków

 • Koprzywnica
 • Goźlice
 • Klimontów
 • Malice Kościelne

Cmentarze

 • Koprzywnica (znalezione groby osób o nazwisku Szeląg, niepotwierdzone pokrewieństwo)
 • Goźlice (nie znaleziono grobów osób o nazwisku Szeląg)
 • Malice Kościelne

Najstarsi z Rodu

Najstarszymi osobami, do których udało mi się dotrzeć (2014-08-08) to Jan (1786-?) i Kunegunda(1774-1827) Szeląg zamieszkali w Koprzywnicy w domu pod numerem 17 (ówczesna numeracja). Informacja ta jest pewna na 1812 rok. Natomiast już w 1817 roku Jan był tzw. dziadem szpitalnym mieszkającym w Szpitalu Świętego Ducha w Koprzywnicy. Dziad Szpitalny to mieszkaniec ówczesnego szpitala, a więc przytułku. Szpitale takie były praktycznie w każdym miasteczku, a często także we wsiach parafialnych. Na utrzymanie tego przybytku szły dochody z przydzielonej mu ziemi lub odsetki od sum przeznaczonych na jego utrzymanie. Często na utrzymanie starców składali się wszyscy mieszkańcy miejscowości. Ciężkie warunki życia zmuszały jednak owych pensjonariuszy do chwytania się dorywczych prac pomocniczych u gospodarzy lub do żebractwa. Jest wysoce prawdopodobne, że Jan trudnił się jakimś rzemiosłem przed tym jak został dziadem szpitalnym. Wskazuje na to zarówno to, że świadkami urodzin i chrzestnymi jego dzieci Sebastiana i Józefa byli również rzemieślnicy, ale również to, że 24 letni Sebastian był również TKACZEM. Jako, że wówczas jego rodzice już nie żyli przeprowadził się do swojej nowo zaślubionej żony Teresy z Trelów Dereniowej do Przewłoki. Natomiast niewątpliwie kunsztu tkackiego uczył się jeszcze w Koprzywnicy.

Leave a Reply